≡ Menu

List of Japan’s 40 Wealthiest People

Japan’s 40 Richest

According to Forbes, even the soaring yen couldn’t pull up the fortunes of Japan’s richest people.

Japan’s retail tycoon Tadashi Yanai tops the list and he is now worth $6.1 billion and has moved up to No. 1 from No. 6 last year, becoming the fifth person in as many years to take the top spot in Japan.

Japan’s 40 Richest are now worth a combined $69.5 billion. The year’s richest newcomer is Internet entrepreneur Yoshikazu Tanaka.

OK, Here is the Japan’s 40 Richest

 

 1. Tadashi Yanai
 2. Kunio Busujima
 3. Hiroshi Yamauchi
 4. Akira Mori
 5. Masayoshi Son
 6. Eitaro Itoyama
 7. Hiroshi Mikitani
 8. Nobutada Saji
 9. Hiroko Takei
 10. Takemitsu Takizaki
 11. Masatoshi Ito
 12. Masahiro Miki
 13. Kinoshita brothers
 14. Katsumi Tada
 15. Kanbei Kokubu
 16. Ryoichi Jinnai
 17. Soichiro Fukutake
 18. Shigenobu Nagamori
 19. Minoru Mori
 20. Han Chang-Woo
 21. Chizuko & Michio Matsui
 22. Kazuo Okada
 23. Tetsuro Funai
 24. Yoshikazu Tanaka
 25. Yokyu Kanazawa
 26. Yasuhiro Fukushima
 27. Akio Nitori
 28. Nobutoshi Shimamura
 29. Hajime Satomi
 30. Shoji Uehara
 31. Kazuo Inamori
 32. Tadahiro Yoshida
 33. Tada brothers
 34. Yasumitsu Shigeta
 35. Hirokazu Sugiura
 36. Minoru & Yuji Otsuka
 37. Shoichiro Toyoda
 38. Toichi Takenaka
 39. Muneaki Masuda
 40. Kenji Kasahara

 

Read here

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment